Nóɴɢ: Bà Phương Hằng ᴛố ʙị 1 Luật Sư ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ Ngay Tại Trụ Sở CA, Ai Đứɴɢ Đằɴɢ Sᴀᴜ ? Pháp Luật

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴍớɪ đâʏ đã ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜư ᴍờɪ ᴠà ᴛố ᴄáᴏ ʙị ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ɴʜụᴄ ᴍạ, ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄᴀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ – ᴄᴇᴏ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴍớɪ đâʏ đã ᴄó ʙᴜổɪ ʟêɴ sóɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴘʜáᴘ ʟý ɢɪữᴀ ᴍìɴʜ ᴠớɪ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, 𝟾ʜ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟷𝟶, ʙà đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜư ᴍờɪ để đốɪ ᴄʜấᴛ ᴠớɪ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ.

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛạɪ đâʏ, ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄùɴɢ ᴠớɪ 𝟺 ʟᴜậᴛ sư ᴋʜáᴄ. Đáɴɢ ɴóɪ, ɴữ ᴄᴇᴏ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴛố ᴄáᴏ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ‘sỉ ᴠà ᴠà ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ’ ʙà, ʙᴜộᴄ ᴄáᴄ đồɴɢ ᴄʜí ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜảɪ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ để xử ʟý.

“𝟻 ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛôɪ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ʟúᴄ ǫᴜý ᴠị ơɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ 𝟷𝟶 ᴍéᴛ ᴠᴜôɴɢ. ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ɴóɪ: “ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜưᴀ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ɢọɪ ɴó ʟà ʟừᴀ đảᴏ”. ᴛôɪ ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ʟᴜậᴛ sư ɴàʏ ᴠà ɴóɪ: “ᴍàʏ ᴘʜảɪ ʟà ᴛᴀᴏ ᴍàʏ ᴍớɪ ʙɪếᴛ, ʙị ʟừᴀ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đɪ ᴍớɪ ʙɪếᴛ”. ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛôɪ ᴍà 𝟻 ɴɢườɪ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛôɪ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ʟúᴄ. ɴếᴜ ᴛôɪ ɴóɪ sᴀɪ ᴛôɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ… ᴋẻ ᴛʜì đòɪ đáɴʜ, ɴɢườɪ ᴛʜì đòɪ ᴛáɴ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴛôɪ, ᴛôɪ ʟᴀ ʟêɴ ᴍớɪ ᴛʜôɪ”, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ʙà ᴄó 𝟺 ɴɢườɪ ʟà ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ.

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, ᴄᴇᴏ ᴄủᴀ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đạɪ ɴᴀᴍ. Ảɴʜ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠà ʟàᴍ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄùɴɢ ɴʜóᴍ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ‘ᴛʜầɴ ʏ’.

ᴛʀướᴄ đó, ᴘʜòɴɢ ᴄsʜs ᴘᴄ𝟶𝟸 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛố ɢɪáᴄ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟừᴀ đảᴏ ᴠà ʟạᴍ ᴅụɴɢ ᴛíɴ ɴʜɪệᴍ, ᴄʜɪếᴍ đạᴛ ᴛàɪ sảɴ, ᴘʜáᴛ ʜɪêɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠà ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ.

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ʙị ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴠà ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ôɴɢ ʜàɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ. Ảɴʜ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟽, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴠɪệᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴏ ʜếᴛ ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ.

Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴅᴏ đã ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ ɴêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴠɪệᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴʜằᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴠà ʟàᴍ ʀõ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟿.

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴛʜư ᴛố ᴄáᴏ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ xʜ.

ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴠà ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ. Ảɴʜ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ

sᴀᴜ ʟầɴ ɢặᴘ ôɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ʟà ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ – ᴅũɴɢ ʟò ᴠôɪ đã ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, xâʏ ᴄʜùᴀ ᴠà ủɴɢ ʜộ ʙãᴏ ʟũ ɴʜɪềᴜ ᴛỷ đồɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ đó ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ʟạᴍ ᴅụɴɢ ᴛíɴ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟừᴀ đảᴏ ᴠà ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ɴêɴ đã ʟàᴍ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ.

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴅừɴɢ ở đó, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴍᴜốɴ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴠì ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʜì ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ɪᴍ ʟặɴɢ.

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ʟừᴀ đảᴏ. Ảɴʜ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ

ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ᴋʜởɪ ɴɢᴜồɴ ‘ɢɪấᴄ ᴍơ sᴀᴏ ᴋê’ ᴠà ʟôɪ ʀᴀ ᴛêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ đượᴄ ᴄʜᴏ ᴄó ᴋʜᴜấᴛ ᴛấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴋêᴜ ɢọɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ, ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ…

ᴛʀướᴄ sứᴄ éᴘ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ‘ɢɪảɪ ɴɢâɴ’ xᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟷𝟺 ᴛỷ đồɴɢ ‘ᴏᴍ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ʜơɴ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ɴɢàʏ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴘʜíᴀ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ᴠà ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ʟᴏạᴛ ʙảɴ sᴀᴏ ᴋê ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ. ᴍớɪ đâʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ʟàᴍ ʀõ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ɴàʏ.

Nguồn:https://tinmoi.vn/ba-phuong-hang-bi-luat-su-cua-ong-vo-hoang-yen-hanh-hung-ngay-tai-tru-so-ca-011588343.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*