Cựᴄ ᴄăɴɢ: Nhà Báo Hàɴ Nɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ Áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ Đối Với Bà Nguyễn Phương Hằng

ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟷𝟶, ɴʜà ʙáᴏ Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɢửɪ đơɴ ᴛớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴄsĐᴛ) – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ (sɪɴʜ 𝟷𝟿𝟽𝟽, ɴʜà ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʙáᴏ sàɪ ɢòɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ) đã ᴄó đơɴ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ʙà ɴɪ ɢửɪ đɪ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟷.

ᴛʜᴇᴏ đó, ʙà ʜàɴ ɴɪ đã ᴛố ᴄáᴏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (sɪɴʜ 𝟷𝟿𝟽𝟷 – ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ), ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʙịᴀ đặᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴠà ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ ɢâʏ ᴛổɴ ʜạɪ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄá ɴʜâɴ ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ.

ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ. Ảɴʜ: ғʙ ɴʜâɴ ᴠậᴛ

ᴛʜᴇᴏ ʙà ʜàɴ ɴɪ: “ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ 𝟽 ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ᴅùɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử để ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ (ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ) ᴄʜửɪ ʙớɪ, ʟăɴɢ ᴍạ ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ʟãɴʜ đạᴏ Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴋɪềᴜ ʙàᴏ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ᴠăɴ ɴɢʜệ sĩ, ʙáᴏ ᴄʜí, ʟᴜậᴛ sư… ᴠà ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ. ʙà ʜằɴɢ đã ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛụᴄ để ᴛʜóᴀ ᴍạ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ᴄʜà đạᴘ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴘʜẩᴍ ɢɪá ᴄá ɴʜâɴ ᴛôɪ ʙằɴɢ ᴛʜủ đᴏạɴ “ᴛʜêᴜ ᴅệᴛ” ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ, ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏᴀɴɢ đườɴɢ.

ᴄᴇᴏ Đạɪ ɴᴀᴍ – ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴɢườɪ ʙị ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴛố ᴄáᴏ. Ảɴʜ: ғʙ ɴʜâɴ ᴠậᴛ

ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ɢâʏ ʀᴀ sự ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ sâᴜ sắᴄ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴛôɪ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ, ʙạɴ ʙè đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʜᴏàɪ ɴɢʜɪ ᴠề đạᴏ đứᴄ ᴠà ᴘʜẩᴍ ʜạɴʜ ᴄủᴀ ᴛôɪ, ᴍà ᴄòɴ ɢâʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ᴘʜẫɴ ɴộ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ, ʟàᴍ ᴍấᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ đốɪ ᴠề đườɴɢ ʟốɪ, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ ᴛᴀ”.

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟿, ʙà ʜàɴ ɴɪ đã ʟàᴍ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟêɴ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟹/𝟿 đếɴ 𝟷𝟺/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷.

ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴜʏểɴ đơɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɪ đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, để ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛʜụ ʟý, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴍờɪ ʙà ɴɪ ʟêɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠề ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ʙà ɴɪ. ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ đó, ʙà ɴɪ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴋèᴍ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ʙɪêɴ ʙảɴ ɢɪᴀᴏ ɴộᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, đồ ᴠậᴛ, ᴅữ ʟɪệᴜ đɪệɴ ᴛử ᴄùɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷.

ʙà ɴɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ʙà ɢửɪ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đếɴ ɴᴀʏ đã ʜơɴ 𝟷 ᴛʜáɴɢ. ʙà ɴɪ ᴄũɴɢ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ đầʏ đủ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜôɪ.
ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴋʜáᴄ ᴘʜáᴛ ʟạɪ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ, ɴʜằᴍ ᴄố ý ʙịᴀ đặᴛ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʙằɴɢ ᴛʜủ đᴏạɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ ɴʜằᴍ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴠà ʟàᴍ ɴʜụᴄ ʙà ɴɪ, ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ.

ᴛừ đó, ʙà ɴɪ đã đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ sớᴍ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ, sớᴍ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, xử ʟý ᴛʜíᴄʜ đáɴɢ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴʜằᴍ ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʙảᴏ ᴠệ ᴄôɴɢ ʟý, ʟậᴘ ʟạɪ ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ.
ɴɢᴜồɴ:ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴀɴᴠɪᴇᴛ.ᴠɴ/ᴠᴜ-ɴʜᴀ-ʙᴀᴏ-ʜᴀɴ-ɴɪ-ʏᴇᴜ-ᴄᴀᴜ-ᴋʜᴏɪ-ᴛᴏ-ᴠᴜ-ᴀɴ-ᴋʜᴏɪ-ᴛᴏ-ʙɪ-ᴄᴀɴ-ᴅᴏɪ-ᴠᴏɪ-ʙᴀ-ɴɢᴜʏᴇɴ-ᴘʜᴜᴏɴɢ-ʜᴀɴɢ-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟷𝟶𝟷𝟿𝟷𝟾𝟹𝟻𝟶𝟸𝟷𝟾𝟻.ʜᴛᴍ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*