ᴛʜêᴍ 𝟿 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ Sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ʜơɴ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʜọᴄ Sɪɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ Đếɴ ᴛʀườɴɢ

ɴɢàʏ 𝟹/𝟷𝟷, ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ở ᴛʜị xã ᴋɪɴʜ ᴍôɴ ᴠà ʜᴜʏệɴ ᴛứ ᴋỳ, ɢɪᴀ ʟộᴄ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴛʜị ɴàʏ đã ᴄʜᴏ ʜơɴ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ, ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴛʜᴄs ᴛạᴍ ᴅừɴɢ đếɴ ᴛʀườɴɢ.
𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛạɪ ᴛʜị xã ᴋɪɴʜ ᴍôɴ, ɢồᴍ: ôɴɢ ʟ.ᴠ.ʟ (𝟼𝟶 ᴛᴜổɪ), ôɴɢ ᴘ.ᴠ.ʜ (𝟼𝟶 ᴛᴜổɪ), ʙà ʜ.ᴛ.ᴍ (𝟻𝟺 ᴛᴜổɪ), ᴀɴʜ ᴠ.ᴠ.ᴋ (𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴀɴʜ ᴘ.ᴠ.ǫ (𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ). ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, 𝟺 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛʀở ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛừ ʟạɴɢ sơɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʙᴄĐ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜị xã ᴋɪɴʜ ᴍôɴ ʀà sᴏáᴛ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ǫᴜᴀ ʀà sᴏáᴛ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜị xã ᴋɪɴʜ ᴍôɴ ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ ᴄó 𝟹𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄᴀ ʙệɴʜ.

ʙố ʜᴏ, đᴀᴜ ʜọɴɢ đɪ ᴋʜáᴍ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ᴠợ ᴠà 𝟹 ᴄᴏɴ ᴄũɴɢ ʙị ʟâʏ
𝟸 ɴữ sɪɴʜ xô xáᴛ ᴠì ʜɪểᴜ ɴʜầᴍ ʏêᴜ đươɴɢ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ ᴄùɴɢ ʟớᴘ
ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ᴛứ ᴋỳ ʟà ʙà ʙà ɴ.ᴛ.ʟ (𝟼𝟷 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ᴠà ᴄụ ᴘ.ᴛ.ʙ (sɴ 𝟷𝟿𝟹𝟻, ᴛʀú xã ᴄʜí ᴍɪɴʜ). ᴄả ʜᴀɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʟà ғ𝟶 ᴛʀở ᴠề ᴛừ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛʜăᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ.

ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟộᴄ ʟà ʙà ᴛ.ᴛ.ᴍ (𝟻𝟿 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴀɴʜ ᴘ.x.ᴘ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ᴛʀú xã Đứᴄ xươɴɢ). ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟷𝟶, ᴄả ʜᴀɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛừ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴠề ǫᴜê ᴠà đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà.

ᴛʀướᴄ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴛứ ᴋỳ ᴄʜᴏ ɢầɴ 𝟻.𝟶𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ (ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴛɪểᴜ ʜọᴄ, ᴛʜᴄs) ᴛạɪ xã ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛứ ᴋỳ ᴠà ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ᴘʜᴀɴ ʙộɪ ᴄʜâᴜ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ đếɴ ᴛʀườɴɢ. ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟộᴄ ᴄʜᴏ 𝟷.𝟽𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴠà ᴛʜᴄs ở xã Đứᴄ xươɴɢ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ đếɴ ᴛʀườɴɢ ᴅᴏ ᴄó ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà ғ𝟸.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛʜị xã ᴋɪɴʜ ᴍôɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ɢầɴ 𝟺.𝟶𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴠà ᴛʜᴄs ᴅừɴɢ đếɴ ᴛʀườɴɢ.

ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ᴛᴜấɴ ʀươɪ ᴠì ᴄó ғ𝟶 đếɴ ăɴ

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹/𝟷𝟷, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ʙìɴʜ (ᴛᴘ ʜảɪ ᴅươɴɢ) đã ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ᴛᴜấɴ ʀươɪ, địᴀ ᴄʜỉ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴄʜɪɴʜ ᴅᴏ ᴄó ғ𝟶 ǫᴜê ᴘʜú ᴛʜọ ᴛừɴɢ đếɴ ăɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟷𝟶, ᴀɴʜ Đ.ᴍ.ᴛ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟻, ở ᴛᴘ ᴠɪệᴛ ᴛʀì, ᴘʜú ᴛʜọ) ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ɴ.ᴛ.ɢ đếɴ ăɴ ᴛạɪ ɴʜà ʜàɴɢ ᴛᴜấɴ ʀươɪ. ᴛạɪ đâʏ, ᴄả ʜᴀɪ ăɴ ᴛốɪ ᴄùɴɢ 𝟹 ɴɢườɪ ʙạɴ ᴋʜáᴄ ᴛʀú ᴛạɪ ᴛᴘ ʜảɪ ᴅươɴɢ.

sᴀᴜ ʙữᴀ ᴄơᴍ ᴛốɪ, ᴀɴʜ Đ.ᴍ.ᴛ đɪ ô ᴛô ʀɪêɴɢ ʀờɪ ᴛᴘ ʜảɪ ᴅươɴɢ ᴠề ᴘʜú ᴛʜọ. Đếɴ sáɴɢ 𝟹/𝟷𝟷, ᴀɴʜ Đ.ᴍ.ᴛ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ᴛᴘ ʜảɪ ᴅươɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴄó 𝟽 ғ𝟷 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ ɴàʏ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ɴʜà ʜàɴɢ ᴛᴜấɴ ʀươɪ.

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟽 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟾𝟻 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴛʀở ᴠề ǫᴜê.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*